Hlavní stranaEdiceEdiční plánLaser-newsObjednávka
 
Jeff VanderMeer
domovské stránky / dosud vydané tituly
 
Americký autor fantastiky, celým jménem Jeffrey Scott VanderMeer, narozen 7. července 1968 v Bellfontu ve státě Pennsylvania. Dětství strávil na ostrovech Fidži, kde jeho rodiče pracovali ve službách Amerických mírových sborů. Vystudoval novinařinu, anglický jazyk a jako vedlejší obor rovněž latinsko-americkou historii. Dnes žije se svou rodinou v Tallahassee na Floridě. V roce 1984 založil malonákladové vydavatelství The Ministry of Whimsy Press, kde poskytoval prostor umělecky orientované fantastice pro náročného čtenáře. Nakladatelskou činnost ukončil počátkem roku 2005 a nadále se soustředí zejména na vlastní tvorbu. V roce 1992 absolvoval workshop Clarion pro začínající autory fantastiky, ačkoli zde získané vědomosti se dle vlastních slov rozhodl spíše nevyužívat.

První práci Night Prayers (1986) publikoval v magazínu Ouroboros, poté následoval prodej básně Four Theories of Earth-Moon System Formation (1987) v magazínu Amazing a vstup do řad profesionálně vydávaných autorů povídkou Mahout (1992) v magazínu Asimov's SF. Některé rané věci shrnul v souboru The Book of Lost Places (1996). Ještě předtím vydal krátký výčet humorných poznámek o žabách shrnutý pod titulem The Book of Frog (1989), jenž v sobě spojuje vtipný nadhled s fantastickými motivy. Z občasně psané poezie lze uvést báseň Flight Is For Those Who Have Not Yet Crossed Over (The Silver Web #9 1993-Rhysling), která byla vedle dalších básní a spolu s několika povídkami shrnuta ve sbírce The Day Dali Died: Poetry & Flash Fiction (2003). Do budoucna připravuje rozsáhlý výbor kratších prací v omezeném vydání pod jménem Vanderpalooza (2008).

Povídky publikoval zprvu ve velkém množství méně známých periodik, první úspěch se dostavil až po vydání titulu The Bone-Carver’s Tale (Asimov’s SF 1995). Ovšem větší pozornosti se mu dostalo až po samostatném vydání novely Dradin, in Love (1996), kterou vyjádřil důrazný obrat směrem k temně laděným surrealistickým vizím. Dějově je novela zasazena do prostředí města Ambra, krutého a nelítostného místa, jenž je samo o sobě živoucím charakterem a neskonale fascinující směsí viktoriánského Londýna s anonymní jihoasijskou metropolí. Temná fantasy, v níž se mísí vliv Borgese, Nabakova či Kafky s pulpovou dynamikou Clarka Ashtona Smithe, nadchla obzvláště zkušenější čtenáře.

Následně se do Ambry vracel stále častěji, z knižních vydání jmenujme samostatně publikované novely The Early History of Ambergris by Duncan Shriek (1999=The Hoegbotton Guide to the Early History of Ambergris) a The Exchange (2001), doplněné o soubory The Book of Winter (1999) a City of Saints and Madmen: The Book of Ambergris (2001-nom. World Fantasy Award, rozš. 2002). Zejména poslední titul, respektive jeho rozšířené vydání, které si konečně našlo i velkého nakladatele a publikováno bylo v těsném sledu hned několikrát, stojí za náhlým vzestupem autorovy literární kariéry. Důvodů by se však našlo hned povícero, vedle mnohem kvalitnější distribuce šlo totiž především o dosud nejobsáhlejší jednotné představení VanderMeerovy tvorby v celé její kráse a síle. VanderMeer se beze strachu dokáže pohybovat po mlhavých okrajích žánru, umí ho osobitým způsobem transformovat a obohacovat o nové postupy známé spíše z literárně umělecké oblasti. V tom je jeho dílo důležité a osvěžující, přínosné pro fantastiku jako celek i jako příklad sloužící obdobně nadaným autorům. Mezi nejznámější součásti zmíněné série patří bezesporu novela The Transformation of Martin Lake (Palace Corbie 8, ed. Wayne Edwards 1999-World Fantasy Award, č. Proměna Martina Lakea-Trochu divné kusy/Laser 2005).

Naposledy se do Ambry vrátil v krátkém románu Shriek: An Afterword (2005), kde zobrazil neobvyklý rodinný příběh, jenž v rozmezí několika desítek let sleduje především osudy historika Duncana Shrieka, jeho zhoubnou milostnou aféru a sžíravé tajemství, jež ho může buď zničit nebo zcela změnit. Popsal zde i válku mezi soupeřícími vydavatelskými domy, která se dotýká samotné podstaty města; a v neposlední řadě se věnuje nenápadným lidem nazývaným „šedé čapky“ a jejich skrytým přípravám na to, jak s pomocí rozvinuté technologie přemění budoucnost metropole dle vlastních představ. O dalších 500 let později se odehrávají dramatické události z krátkého románu The Zamilon File (připravuje se), kde se tajní agenti z válkou sužované Ambry snaží v klášterní pevnosti Zamilonu objevit dávná tajemství vztahující se k současnému konfliktu. Přibližně o dalších sto let poté se odehrává příběh Fragments of a Drowned City (připravuje se), kde se do Ambry stižené novým přílivem „šedých čapek“ vydává detektiv s úkolem nalézt zde pohřešovanou dívku.

Vřele byl přijat také románový debut Veniss Underground (2003-nom. WFA), zvláštní směs temné fantasy a science fiction si po zásluze našla četné příznivce mezi čtenáři napříč celým žánrovým spektrem. Děj se tentokrát odehrává v jednom z měst na zpustošené Zemi vzdálené budoucnosti. Nadřazenou kastou obyvatel jsou zde tzv. Umělci života, kteří ovládají metody rozmanitých genetických úprav člověka. Nejde však jen o pouhé řemeslo, ale o svébytnou formu umění, kde vyniknou jen ti nejnadanější. Jeden z hrdinů příběhu je právě takovým umělcem, dlužno dodat nepříliš úspěšným. Navíc vinou krádeže ztratí potřebné nástroje a nezbývá mu tak, než se ponořit do nejnižších poschodí bizarního města. Projít tímto labyrintem se rovná noční můře z jámy pekelné, obývané nejpodivnějšími tvory beze známek ztraceného lidství. Zde zobrazená budoucnost se v autorově díle objevuje již od poloviny 80. let a stala se součástí hned několik kratších prací, později shrnutých v souboru Secret Life (2004). Země je v nich nehostinnou pouštní planetou a mezi roztroušenými oázami se pohybuje zpola mytické město. Na rozdíl od původního vydání bude v českém překladu celý cyklus vydán exkluzivně v jednom svazku.

Jako editor se Jeff podílel nejprve na antologii Leviathan, Volume Two (1998, sp. Rose Secrest), o dost ambicióznější pokračování Leviathan, Volume Three (2002-World Fantasy Award, sp. Forrest Aguirre) vzbudilo značný ohlas, jenž se poté nevyhnul ani dosud poslední antologii Album Zutique #1 (2003). Za zmínku jistě stojí rovněž krajně netradiční soubor The Thackery T. Lambshead Pocket Guide to Eccentric & Discredited Diseases (2003-nom. Hugo a World Fantasy Award, sp. Mark Roberts), v němž se na výzvu editorů pokusila řada předních spisovatelů žánru představit neobvyklé a nepříliš důvěryhodné choroby. V poslední době se ve spolupráci s manželkou Ann začal věnovat antologiím opravdu s velkým nasazením, asi největšího ohlasu se prozatím dostalo netradičnímu ročenkovému výběru Best American Fantasy (2007), ale velmi zajímavým projektem je zvláště pro naše čtenáře také antologie The New Weird (2008), po ní se v dalším povídkovém výběru bude věnovat subžánru Steampunk (2008) a za pozornost jistě stojí i pirátská fantastika připravovaná pod názvem Fast Ships, Black Sails (2008). Jakýmsi ohlédnutím za jeho ediční činností bude antologie Mapping the Beast: The Best of Leviathan & Album Zutique (2008). Antologie Last Drink Bird Head (2008) je prozatím zahalena tajemstvím.

Početné práce mimo beletrii byly shrnuty do nedávno vydané knihy Why Should I Cut Your Throat? (2004). Jeff VanderMeer dnes patří mezi kritikou nejoslavovanější spisovatele a díky vlastní nakladatelské a redaktorské činnosti patří do samotného středu volného společenství podobně smýšlejících autorů s potenciálem pohnout samotnými základy fantastického žánru, potřebné schopnosti jim k tomu rozhodně nechybí.
 
Copyright © Martin Šust, použití jakékoli části textu je povoleno pouze se souhlasem autora.
 
 
Laserweb 2.1 - Copyright © Laser-books 2007. Hlavní strana: www.laser-books.cz E-mail: laserbooks@seznam.cz
Při nalezení jakýchokoli závad či nedostatků nás prosím kontaktujte.