Hlavní stranaEdiceEdiční plánLaser-newsObjednávka
 
Paul Kearney
domovské stránky / autorský medailonek
 
Hawkwoodova cesta (Hawkwood’s Voyage, 1995)
Laser-books 2001 - recenze: BoboKing - Fantasy Planet
brožovaná, překlad Robert Čapek, obálka Pavol Martinický, 110x165mm, 456 stran, cena 179 Kč, cena po slevě 161 Kč, pro majitele čtenářských kont 125 Kč

Začíná válka proti svatému městu Aekiru. Čtvrt milionu merduků ho obléhá a posádka pětatřiceti tisíců obránců nakonec nemá šanci. A tak Aurungzeb Zlatý, třetí sultán Ostrabaru, vítězí. Nejsvětější a nejlidnatější bašta ramusianů byla pokořena, vypleněna a armáda Johna Mogena poražena.
Celá západní civilizace je ohrožena přílivem pohanských bojovníků. Šáhr Baraz vede největší armádu, jaká kdy byla postavena. Vládci pěti království musí čelit strašlivé hrozbě, ale nedovedou se spojit. Kontinent se chvěje v základech. Z přístavu Abrusio vyplouvají dvě lodě na výpravu spíše zoufalou než objevitelskou napříč Západním oceánem. Kapitán Hawkwood není nadšen, že musí velet kromě námořníků také vojákům, ale je to jediná možnost, jak zachránit sebe i posádku před upálením na hranici...
 
 
Královští kacíři (The Heretic Kings, 1996)
Laser-books 2001 - recenze: Petr Holan - Sarden
brožovaná, překlad Robert Čapek, obálka Pavol Martinický, 110x165mm, 400 stran, cena 175 Kč, cena po slevě 157 Kč, pro majitele čtenářských kont 122 Kč

Druhá část série Království boží.
Konkláve vládců Pěti království končí roztržkou. Králové Abeley, Lofantyr a Mark nesouhlasí s postupem církve a jsou následně pontifikální bulou prohlášeni za kacíře. Svět ramusianské víry je rozštěpen. Církev se snaží všemi prostředky uchopit moc a nedbá na hrozbu pohanských merduků, kteří v obrovském počtu obléhají pevnost Ormannova Hráz, poslední výspu západní civilizace. Kontinent se připravuje na válku, netvor ožil.
Za oceánem zatím nepatrná hrstka námořníků, vojáků a vyznavačů dweomeru zakládá pevnůstku Fort Abeleium a začíná bojovat s nepřátelskou džunglí, podnebím a podivnými obyvateli.
 
 
Železné války (The Iron Wars, 1999)
Laser-books 2002 - recenze: Petr Holan - Sarden
brožovaná, překlad Robert Čapek, obálka Pavol Martinický, 110x165mm, 296 stran, cena 159 Kč, cena po slevě 143 Kč, pro majitele čtenářských kont 111 Kč

Třetí část série Království boží.
Pevnost Oermannova Hráz padla. Merdukové pod velením sultána Aurungzeba zaplavují celý ramusianský svět. Král Abeleyn leží na pokraji smrti a nikdo mu nedokáže pomoci, ani jeho přítel čaroděj Golophin. Navíc všemi zeměmi Normannie zmítá spor mezi dvěma pontifiky a ještě více oslabuje válkou vyčerpaná království. Jen jediný člověk může zastavit pád západní civilizace. Vojevůdce Corfe Cear-Inaf, geniální stratég a charismatický velitel. Prostí vojáci i divocí horalé jej ctí a obdivují a on z nich poznenáhlu buduje armádu bez bázně a hany. Mocní jej nenávidí nebo se jej bojí; ale jedna velmi mocná žena jej miluje...
 
 
Druhé císařství (The Second Empire, 2000)
Laser-books 2003 - recenze: Petr Holan - Sarden
brožovaná, překlad Jaroslav Maršálek, obálka Pavol Martinický, 110x165mm, 328 stran, cena 169 Kč, cena po slevě 152 Kč, pro majitele čtenářských kont 118 Kč

Čtvrtá část série Království boží.
Skončil 551 rok Svatého a má být napsána další kapitola normannské historie. Přes vzdálené horizonty konečně připlouvá domů napůl zničená loď Richarda Hawkwooda a přináší zprávy o strašlivém Novém světě, který se nachází na západě za oceánem. Chystá se poslední, rozhodující bitva mezi zbytky orunnské armády pod vedením generála Corfeho a merduky, vedenými sultánem Aurungzebem. Má určit, kdo ovládne svět - zda vyznavači Ramusia či Ahrimuze. Hebrionský král Abeleyn se vrací na trůn a bytosti ze západu upevňují vládu v Normandii.
 
 
Lodě ze západu (Ships from the West, 2001)
Laser-books 2004 - recenze: Martin Šust - Daemon/Pevnost
brožovaná, překlad Jaroslav a Evžena Maršálkovi, obálka Pavol Martinický, 110x165mm, 327 stran, cena 170 Kč, cena po slevě 153 Kč, pro majitele čtenářských kont 119 Kč

Pátá, závěrečná část série Království boží. V legendách pohanských Cimbrijců se říká, že vlk jednoho dne spolkne celý svět a vyvrhne ho do jiného kouta vesmíru. V temnotě vznikne nová rasa lidí, tvrdých a zapálených, a započne dlouhá pomalá cesta ke světlu. Ve všech legendách, dokonce i těch nejprimitivnějších, je vždy zrnko pravdy. Uplynulo šestnáct let od bitvy u Armagediru. Toruňané a merdukové se stali těsnými spojenci ve světě, kde stále více sílí moc neznáma a hrůzy. Himerianská církev ovládá dvě třetiny kontinentu a stala se pompézní, zkorumpovanou teokracií, jíž je cizí svobodné myšlení. Pouze v Torunně, Ostrabaru a Hebrionu stále vládnou králové, nezávislí na černě oděných zakladatelích. Ale teď se u pobřeží Hebrionu objevilo něco úžasného. Obrovská flotila lodí připlula z tajemného západu a na palubách je pouze nová rasa. Nesmrtelný arcimág Aruan se vrací do staré vlasti a chce ji učinit svým vlastnictvím.
 
 
Přejděte na seznam všech titulů vydaných v edici Fantasy.
 
Laserweb 2.1 - Copyright © Laser-books 2007. Hlavní strana: www.laser-books.cz E-mail: laserbooks@seznam.cz
Při nalezení jakýchokoli závad či nedostatků nás prosím kontaktujte.