Ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 
Laser-books PLZ s,r,o, - provozovatel internetového obchodu www.laser-books.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami.
 
Jaké údaje shromažďujeme?
 
Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno, adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat přímo, nebo prostřednictvím autorizované třetí strany (Česká pošta), předložení identifikačního dokladu (OP, CP, ŘP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit. V případě uhrazení platby prostřednictvím služby PayPal nebo platební brány, nearchivujeme žádné údaje spojené s šifrovaným přenosem informací.
 
K čemu údaje slouží?
 
Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.
 
Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?
 
Po zalogování do sekce Můj Laser na www.laser-books.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na laserbooks@seznam.cz.

INFORMACE O SOUBORECH COOKIES

Na webových stránkách www.laser-books.cz používáme cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které váš prohlížeč vytvoří a uloží do vašeho počítače či jiného zařízení. Samotný soubor cookie neobsahuje ani neshromažďuje informace. Po přečtení webovým prohlížečem však může poskytnout uživatelsky příznivý servis dané stránce, např. zapamatování si předchozích nákupů či detailů o zákazníkovi. Cookies používáme k zapamatování si vašeho nastavení, poskytnutí lepší uživatelské zkušenosti vylepšením našich stránek a poskytnutí na míru upraveného obsahu. Cookies tudíž používáme k zapamatování: Nastavení vašeho prohlížeče, jako je typ prohlížeče a nainstalované zásuvné moduly (plug-in). Díky tomu se vás nemusíme při každé návštěvě naší stránky ptát, zda máte odpovídající systémové požadavky ke hře či ke stažení informací z našich stránek. Dále získáme informace o tom, kolik uživatelů používá určitý druh softwaru, takže můžeme své stránky přizpůsobit všem návštěvníkům a poskytnout jim maximální uživatelskou úroveň. Vašeho pohybu a užívání našich stránek. Součástí tohoto procesu není shromažďování osobních údajů. K optimalizaci našich stránek shromažďujeme statistické údaje. Některé cookie soubory se zruší uzavřením prohlížeče, jiné přetrvávají déle. Maximální doba uchovávání cookie souborů je 800 dnů, neboť chceme mít jistotu, že najdete své informace i tehdy, pokud nás navštívíte jen jednou za uherský rok.
WordPress Themes