V prvním roce dvacátých let 21. století se na vás těší očekávaná pokračování Voyageru a jeho pouti zpět po vlastních stopách; novinky, ve kterých si na prostor Federace a Říše brousí zuby Typhonský pakt; kde kapitán Riker prozkoumává neprobádané; a kde se admirál Picard zoufale snaží zachránit romulanský lid.

Už přes 20 let přinášíme ty nejlepší startrekové romány.
A již neuvěřitelných 10 let držím kormidlo edice ve svých rukou já,
Albert Balatka.
Ale edice není jen jeden člověk…
Nešlo by to bez mého „number one“ Jakuba Schejbala a podpory obou našich žen. Ty probdělé noci nad grafikou, nad obálkami, nad přesvědčováním americké strany, že v té a té knize skutečně je ta ta postava a my ji na ten cover prostě dáme 🙂 … by bez toho zkrátka nebyly možné 😉

A není edic bez překladatelů – neochvějná trojice
Jakub Marek, Michaela Burock a Jiří Jaňák je vždy připravena!

Letos vám přinášíme opravdu vybrané kousky…


Star Trek: Picard – Nejposlednější z nadějí

ÚVODNÍ KAPITOLA NEJNOVĚJŠÍHO SERIÁLU „STAR TREK: PICARD“

Admirál Picard musí opustit Enterprise i své kolegy a postavit se nejtěžší výzvě v dosavadní kariéře.

Centrální hvězda domovského systému Romulanského impéria hrozí zhroucením a přeměnou v supernovu. Šoková vlna od takového jevu může být nevyzpytatelná a Romulané ani Federace na ni nechtějí čekat. Je rozhodnuto – civilizace se musí přesunout.

Začíná největší evakuace v dějinách…

vychází 5. února
vázaná, překlad Jakub Marek, obálka Alan Dingman, 336 stran


Star Trek: Titan – Syntéza

Hvězdná loď Titan pokračuje v průzkumné výpravě mimo dosud probádaný vesmír. Čím dále se dostává od prostoru Federace, tím víc se kapitán William Riker i jeho posádka těší na naplnění pravé mise Hvězdné flotily: pátrání po novém životě a objevování nových civilizací.

Když však Titan narazí na „mělčinu“ – neznámou prostorovou poruchu – přijde o warpový pohon. Posádka je otřesena, ale zranění neutrpí. Titan se tak náhodou ocitne v bitevním poli, ve kterém objeví trosky a pozůstatky vesmírné lodi. Když posádka pátrá po trosečnících, narazí na loď, na níž se podle všeho nikdy nenacházela žádná živá bytost. Výsadku se ve snaze dopídit se odpovědí podaří vyjmout počítačové jádro. Jakmile zařízení zprovozní, ukáže se, že nejde jen o běžný počítač, ale o aktivní umělou inteligenci.

Sama se označuje jako DruhoGen Modrobílý pocházející z civilizace tvořené výhradně myslícími počítači, tzv. Strážci. Před dlouhými věky byly tyto umělé inteligence stvořeny, aby se staly první linií v boji proti Ničiteli – mocné destruktivní síle, proti níž ve snaze hrozbu zastavit vedly generace strojů nekončící válku. Kapitán Riker se nabídne, že Strážcům pomůže, avšak po letech bojů jsou umělé inteligence nedůvěřivé a podezřívavé, zvlášť k organickým tvorům.

Válka však pokračuje a Ničitel vyhrává. Pokud pronikne do našeho světa, zničí vše v soustavě umělých inteligencí a pak se jeho nekontrolovaná, drtivá síla rozšíří do srdce samotné Federace.

brožovaná, překlad Jakub Marek; IV/20


Star Trek: Typhonský pakt – Hra bez vítězů

Špion Typhonského paktu – nového politického protivníka Federace – odcizí plány nejnovější technologie Hvězdné flotily: kvantového proudového pohonu. Aby Typhonskému paktu zabránila odhalit jeho tajemství, naverbuje rozvědka Hvězdné flotily dvojici geneticky vylepšených agentů: doktora Juliana Bashira ze stanice Deep Space Nine a Sarinu Douglasovou, ženu, jejíž talent pomáhal Bashir rozvíjet a na niž Julian myslí jako na dávno ztracenou životní lásku.

Oba jsou vysláni proniknout mezi příslušníky tajemného druhu známého jako Breenové, odhalit tajný proudový projekt a zastavit jej.

Kapitánka Ezri Dax a posádka lodi Aventine mezitím o několik světelných let dál hrají nebezpečnou hru na kočku a myš s flotilou Typhonského paktu, která stojí mezi nimi a bezpečným návratem Bashira a Douglasové z nepřátelského území.

brožovaná, překlad Jakub Marek; VI/20


Star Trek: Voyager – Nehodni

OBÁLKA SE PŘIPRAVUJE

Osvobození pouhou jedinou myšlenkou, největší hrozba lidstvu – Borgové – jsou pryč, absorbováni do Caeliarského celku. Ale je tomu tak? Může být tato smrtící hrozba, která nad lidstvem visela po celé dekády, být skutečně pryč? Nemohl snad zůstat po Caeliarech stín?

Federace se rozhodne, že to musí vědět a Hvězdná flotila dostane za úkol to zjistit. Vesmírná loď Voyager vede flotilu lodí do části vesmíru, která po generace žila ve strachu z náhlého vyhlazení. Do domova Borgů – kvadrantu Delta.

Afsarah Edenová, nová kapitánka Voyageru, má za úkol najít odpovědi, získat možné spojence a vyřešit napětí v kvadrantu.

Dokonalost, která byla dopřána všem Borgům, však byla upřena Sedmé z devíti. Zanechána za ostatními, žije v podivné existenci – ani Borg, ani člověk – a pomalu přichází o rozum. Šepot Společenstva, tichý cvrkot, který znala odjakživa, nahradil vnitřní hlas, jenž trvá na tom, že ona je Annika Hansenová, jedinec.

Chakotay, bývalý kapitán Voyageru, jí nabídne pomoc s cestou za loďmi, které velení Flotily poslalo do kvadrantu Delta, nejpravděpodobnějšího místa výskytu Caeliarů.

Mezi hvězdami, vzdálenými přátelskému prostoru Federace, je neznámé a neočekávané všední rutinou.

brožovaná, překlad Michaela Burock; VIII/20


Star Trek: Typhonský Pakt – Plamenům navzdory

OBÁLKA SE PŘIPRAVUJE

Krátce poté, co Gornská hegemonie odhalí své spojenectví s novým protivníkem Federace – koalicí galaktických mocností známou jako Typhonský pakt – je stižena ekologickou katastrofou, která zničí planetární líheň její válečnické kasty.

Gorni naštěstí studují pozůstatky starobylé, avšak mocné technologie „rychlé terraformace“, kterou po sobě zanechala dávno ztracená civilizace. Toto zařízení, pokud je budou schopni ovládnout, by dokázalo obnovit jejich křehký biologický a sociální status quo.

Avšak když se gornský válečník rozhodne použít cizí technologii k přeměně planety Hranrar v novou líheň válečnické kasty a ohrozí tak životy místních obyvatel, přiláká nechtěnou pozornost šíleného gornského válečníka odhodlaného zajistit vojenské kastě trvalou nadvládu.

Mezitím se po mimozemské technologii vydává pátrat i hvězdná loď Titan. Federace doufá, že by jí zařízení mohlo pomoci zacelit rány, které utrpěla během nedávné borgské invaze. Kapitán Riker tak hledá rovnováhu mezi blahem vlastní posádky, osudem obyvatel Hranraru a odpovědností Základní směrnici.

S flotilou Typhonského paktu v patách musí nejen zastavit gornské válečníky, ale rozluštit i tajemství dávného terraformačního zařízení. Ze všech členů posádky Titanu však pouze komandér Tuvok skutečně chápe, jak podobná technologie měnící povrchy planet může být nebezpečná, přestože k jejímu použití vedou ty nejlepší záměry…

brožovaná, překlad Jakub Marek; X/20


Star Trek: Voyager – Děti bouře

OBÁLKA SE PŘIPRAVUJE

„Bylo vám řečeno, abyste se do našeho prostoru nevraceli.“

Jen málo je toho známo o Dětech bouře, jednom z nejunikátnějších a možná nejnebezpečnějších druhů, s kterým se kdy Federace setkala. Nehmotné a cestující vesmírem v lodích zjevně poháněných pouhou myšlenkou, Děti bouře již jednou zničily tisíce borgských lodí, aniž by vypálily z jediné konvenční zbraně.

Nyní, během jejich současné mise do kvadrantu Delta, musí kapitán Chakotay a komodor Afsarah Edenová zjistit, proč tři z lodí Federace – Quirinal, Planck a Demeter – byly bez jakékoli provokace a s extrémními předsudky zaměřeny mocnými Dětmi bouře…

Přitom tisícům životů důstojníků Hvězdné flotily hrozí nebezpečí od nepřítele, jehož pohnutky Federace zatím ani nemohla začít chápat.

brožovaná, překlad Michaela Burock; XII/20


Jste nadšení, uchvácení, nebo úplně unešení? 🙂